Категории

Измерване на влажност на замазката с СМ – уред

Измерване на влажност на замазката с СМ – уред
Код на продукт: Услуги

Инструкция за работа

 

Измерване на влажност на замазката с СМ – уред

 

СМ измерването  служи за определяне на влажността на замазката при определяне готовността и за полагане на настилки. Вземането на проба при подово отопление трябва да се извършва само на обозначените места.

Следва особено да се внимава при вземането на пробата да се губи минимално количество влага. Ето защо трябва да се спазва следното:

•  вземането на пробата да става колкото се може по-бързо

•  вземането на пробата да не се извършва при слънчево греене или въздушно течение

•  пробата да се раздробява на такива парчета, че да е възможно пълното и разтрошаване с четирите топчета в СМ –уреда.

 

Преди вземането на пробата следва да се проведат следните действия:

•  да се провери дали СМ-уреда се затваря плътно (херметично), в противен случай да се подмени гуменото уплътнение.

•  да се поставят четирите топчета в  уреда.

•  да се закрепи везната в куфара.

•  да се извадят паничката, чука и лъжичката

•  да се подготви протокола ( данни за сградата, етаж, помещение, дата на проверката, извършител и резултати

 

При провеждане на измерването да се спазва следната последователност:

1.  Проба да се вземе от цялото сечение на замазката. Номиналните стойности,

които са определени за паркет се отнасят обикновено за долния до средния участък на замазката. Ето защо, когато ще се полага паркет, пробата трябва да се вземе от долното до средното ниво на замазката.

2.  Частите от пробите да са толкова големи, че да е възможно пълното им раздробяване с топчетата в уреда

3.  С лъжичката да се претегли следното количество:

            циментова замазка- по-нова 20 гр, нормална за полагане 50 гр.

            магнезиева замазка - по-нова 20 гр, нормална за полагане 50 гр

            калциво-асфалтни замазки 100 гр

4. Пробата се слага внимателно в уреда при топчетата. Това става по-лесно ако се използува по-широка фуния.

5.  СМ-уреда се накланя и се вкарва ампулата с калциев карбид.

6.  След затваряне на уреда се разклаща силно, докато стрелката на манометъра започне да се премества.

7.  Чрез движения напред-назад и кръгови движения пробата в уреда се разтрошава напълно с топчетата. При това се внимава да не се удари манометъра. Продължителността на разтрошаването е 2 минути.

8.  Разтрошаването се повтаря за 1 минута 5 минути след затваряне на уреда( 3 минути след първото).

9. 10 минути след затварянето на уреда се прави ново разбъркване за 10 сек. и се отчита показанието. От таблицата се определя влажността и се записва в протокола.

Внимание: при замазки, които са със свързан калциев сулфат е възможно по-нататъшно покачване на налягането, да не се взима впредвид, тъй като се дължи на свързаната вода.

10.  СМ – уреда се изпразва и почиства.

 Важно: при изхвърляне на пробата да се следи дали тя е напълно разтрошена. В противен случай се повтаря вземането на проба и сега следва парчетата да се разтрошат предварително с чука.

11.   Отпадъците от измерването да се изхвърлят съгласно указанията на възложителя.