ПРЕДИМСТВА ПРИ ЛЕПЕНЕ НА ПАРКЕТА ЗА ПОДА

Тънките фабрично произведени паркети (многослойните)  нямат достатъчна собствена стабилност и след време се разрушават от натоварването, ако нямат  здрава връзка с пода.
Подобрява се топлопредаването между пода и паркета, което е особено важно при подово отопление.
Силно се намялява шума от стъпки.
Незначително раздуване и свиване на паркета.
Равномерно образуване на фуги, няма разкъсване на фугата.
При лепене само на нут и перо се появява “разкъсване от умора” на лепилото в мястото на свръзката.
Без “плаващи” и мърдащи подове
Полагане на големи площи без необходимост от междинни (разширителни) фуги.
По-добра способност за прелакиране, няма огъване при шлайфане.
Повредените елементи могат да се подменят и презалепват.