Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/admin/public_html/ton-adm/includes/connect.php on line 93
Предимства при лепене на паркета за пода

Предимства при лепене на паркета за пода

Тънките фабрично произведени паркети (многослойните)  нямат достатъчна собствена стабилност и след време се разрушават от натоварването, ако нямат  здрава връзка с пода.
Подобрява се топлопредаването между пода и паркета, което е особено важно при подово отопление.
Силно се намялява шума от стъпки.
Незначително раздуване и свиване на паркета.
Равномерно образуване на фуги, няма разкъсване на фугата.
При лепене само на нут и перо се появява “разкъсване от умора” на лепилото в мястото на свръзката.
Без “плаващи” и мърдащи подове
Полагане на големи площи без необходимост от междинни (разширителни) фуги.
По-добра способност за прелакиране, няма огъване при шлайфане.
Повредените елементи могат да се подменят и презалепват.

Производители