Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/admin/public_html/ton-adm/includes/connect.php on line 93
Деформиране на паркета

Деформиране на паркета

U- образно огъване на елементите за  паркет

 В общата картина на паркетния под се появява неприятен ефект, който е особено забележим при насрещна светлина. Причината е U – образното огъване по ширина на елементите за паркет, както е показано на черт. 2.

По правило причините за това са :

►влага от основата. Влагата от основата   попива в долната повърхност на дървото и тя се разширява, което води и до огъването на паркета.

► много сух въздух в стаята. Прекалено ниската относителна влажност на въздуха води до същия вид огъване (но в по-малка степен). При това се образуват и фуги в настилката.

 

Възможно е и обратното огъване – под формата на обърнато U.

Причините за него са следните:

►едностранно влияние от горната страна на влажен въздух. При това влагата, която се поема от горната повърхност на дървото води до разширяването и, което води и до огъване на паркета.

►преждевременна обработка на паркета след лепенето. След изсъхване    на влагата от лепилото, която е попила в дървото то възвръща основната си форма (черт. 1). Ако преди това паркета е обработен (шлайфан), се появява този неприятен  ефект.

 

Производители