Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/admin/public_html/ton-adm/includes/connect.php on line 93
Дъбово Дюшеме - ширина 110мм / дължина от 300 до 1500мм

Дъбово Дюшеме - ширина 110мм / дължина от 300 до 1500мм

Разликата между различните качества паркет:

Първо качество – равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допуска се чепове до 15мм, беловина и микропукнатини

Второ качество – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания, пукнатини,беловина и чепове без ограничения в размера.

Трето качество – “нестандартно” – оцветявания, пукнатини, разнотоние, беловина и чепове без ограничения, следи от мушичина и дървояд.

Модел : Дъбово Дюшеме - ширина 110мм / дължина от 300 до 1500мм
Цена първо качество : 145лв.
Цена второ качество : 122лв.
Цена трето качество : 111лв.

Цените са с включени труд и материали!

Производители