Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/admin/public_html/ton-adm/includes/connect.php on line 93
Инструкция за поддържане на лакирани дървени подове

Инструкция за поддържане на лакирани дървени подове

Тази инструкция е валидна за всички дървени подове, които са положени и лакирани по нормативните правила.

Годишните кръгове и структурата на дървото придават на дървото естествено излъчване. Чрез лакирането дървото добива и защитен слой на горната си повърхност, който го пази от проникване на вода.

Здравето на човека и запазването на качеството на дървения под изискват здравословен климат в помещението. Идеалните стойности са: температура 18-20 ºС и

относителна въздушна влажност 50-60 % . По-високата влажност води до поемане на вода от дървото и раздуване, а по-ниската въздушна влажност води до свиване на дървото и образуване на по-малки или по-големи фуги.

Общи указания

Повърхностната обработка на всички подове е съобразена с изискванията за едно нормално износване.  Ето защо е необходимо редовно почистване и поддържане. Лакирани подове никога не се обработват с метални стружки. Подове, които са прясно лакирани следва да не се натоварват (по тях да не се ходи) през следващите няколко дни.     Лакирането е ръчна работа. Това означава, че са възможни някои дребни дефекти от

частици прах или замърсявания. Това не оказва влияние на дълготрайността на покритието. Колкото по-добре се опазва лакирания под през първите дни, толкова по-голяма продължителност на живот ще има лака.

Пълното натоварване на пода може да бъде  след 14 дни. През първите седмици само се почиства внимателно със суха кърпа и не се постилат килими.

Подложките под килимите, които ги предпазват от плъзгане трябва да са подходящи за лакирания под. Мебелите и другото тежко обзавеждане трябва да се поставят внимателно. Краката на масите и столовете трябва да бъдат с филцови подложки.

При използуване на столове с колела, следва да се поставят само меки колела, съответно се препоръчва да се използуват подходящи настилки.

Периодично почистване

Периодично почистване се извършва винаги, когато пода е замърсен, при което грубите замърсявания се премахват с метла, четка или прахосмукачка. Тези замърсявания са като шкурка и трябва веднага да се отстраняват. По-финния прах и зацапвания се премахват с леко влажен уред за почистване или кърпа. Почистването се извършва най-рано две седмици след лакирането. Да не се използуват миещи прахосмукачки. Пода да не се облива с вода !

Честотата на периодичното почистване се определя според желаната хигиена на пода.

Производители