Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/admin/public_html/ton-adm/includes/connect.php on line 93
Видове лепила за паркет

Видове лепила за паркет

ВИДОВЕ ЛЕПИЛА ЗА ПАРКЕТ

I .ЛЕПИЛА С РЕАКТИВНИ СМОЛИ  (ПОЛИУРЕТАНОВИ ЛЕПИЛА)

Лепилата с реактивни смоли са предимно полиуретанови лепила или по-рядко комбинация от епоксидни смоли и полиуретани. Това са така наречените еднокомпонентни системи (1К) и двукомпонентни системи (2К).

Лепилата с реактивни смоли се състоят от химично реагиращи, органични свързващи вещества, неорганични пълнители и  необходимите добавки.

По принцип те са без вода и разтворители.

2К- лепила с реактивни смоли се втърдяват постепенно при свързване чрез химична реакция на смесените компоненти. Този процес започва веднага след смесването и продължава бързо до пълното втвърдяване. Лепилата с реактивни смоли съобразно това се характеризират с ограничено време за полагане и 

работа, което по правило е 30-60 мин. 

II. ДИСПЕРСНИ ЛЕПИЛА

Дисперсните лепила се състоят от диспергирани във вода органични свързващи вещества, неорганични пълнители и необходимите добавки.

Дисперсните лепила свързват чрез дифузия и изпаряване на водата (физическо свързване). Ето защо начина и качеството на свързване зависят основно от попиващата способност на основата и дървото и климатичните условия  в помещението (температура и въздушна влажност).

Водата в дисперсните лепила води до раздуване на дървото. Степента на промяна на размера е в зависимост от вида на дървото и неговата влажност, от съдържанието на вода и характеристиката на лепилото, от попивателната способност на основата  и климатичните условия в помещението.

Дисперсните лепила изискват равна и попиваща основа. Трябва да се отбележи и повишената чувствителност към механичните въздействия по време на фазата на свързване.

III. ЛЕПИЛА С РАЗТВОРИТЕЛИ

Лепилата с разтворители са съставени от разтворени органични свързващи вещества, лесно изпаряващи се разтворители, неорганични пълнители и необходимите добавки. Лепилата с разтворители свързват чрез дифузия и изпаряване на разтворителя (физическо съхнене). Този процес е по-малко зависим от климатичните особености в сравнение с дисперсните лепила, тъй като въздушната влажност почти не влияе на процеса на изпарение. Съдържащите се разтворители предизвикват раздуване на дървото съобразно  вида, съдържанието и разхода на лепило, подобно на водата от дисперсните лепила. Промяната на размерите е все пак по-малка отколкото при дисперсните лепила. То се дължи както на по-лошата попиваща способност на разтворителите, както и на по-високата в сравнение с водата изпаряемост при нормални климатични условия.

Производители