Категории

Дисперсно лепило Bona D705

Дисперсно лепило Bona D705
Производител: Bona
Код на продукт: D705
Опаковка: 22 кг.
Държава: Швеция
Цена: 214.50 лв.

Описание на продукта

Bona Bond D 705 e дисперсно лепило за паркет съдържащо разтворители (около 4 % етилацетат, етанол) съгл. DIN 281 с ниско съдържание на вода.

СВОЙСТВА

голяма сила на слепване / адхезия
устойчивост на образувания профил
дълго време за работа
дълго време за образуване на свързващия филм
голяма еластичност

 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И НАЧИН НА РАБОТА
Основи и тяхната подготовка:

Основата трябва да отговаря на изискванията на DIN 18 356. Трябва да бъде равна, отдавна изсъхнала, чиста, без пукнатини , издържлива на натиск и опън, не много гладка и не много грапава.Трябва да е подготвена според нормативните изисквания за полагане на паркет.

Ние препоръчваме по правило основата да се обработи с BonaBond D 500, при което да се избягва образуването на локви по повърхността.Отоплителните замазки винаги трябва да се грундират. Неравностите се изглаждат с BonaBond H 600, H 620 или H 630. Подходящите основи са:

циментови замазки
изравнителни циментови замазки с минимално 2мм дебелина,
дървесни плочи V 100

Начин на работа:

За работа с лепилото са необходими следните климатични условия:

температура на въздуха и материалите минимално 18градуса С.
температура на пода : минимално 15 градуса С, (при подово отопление да не се надхвърля 20 градуса С)
относителна влажност : максимално 70 %.

Лепилото трябва да се темперира преди употреба. С шпакла, която е показана по-долу се покрива толкова от основата, колкото може да се обработи за 20 минути. За това време паркета се поставя върху лепилото и здраво се причуква.

Зъбни шпакли и видове паркет*:

Bona 850 F, Bona 850 G
Разход около 850 гр/ м2

мозайка паркет
Bona 1000 F, Bona 1000 G
Разход около 1000 гр./м2
10 мм масивен паркет (макс. Размери 5*25 см)
дървен паваж RE - V до 40 мм дебелина
22 мм паркет
двуслоен готов паркет
трислоен готов паркет, елементи (над 10мм дебелина, по-къси от 120 см), дъски (по-дебели от 13 мм)
Bona 1250 F, Bona 12 50 G
Разход около 1250 гр./м2
паркет с високи кантове (индустриален паркет)
22 мм паркет
трислоен паркет, елементи ( над 10мм дебелина, по-къси от 120 см), дъски (по-дебели от 13 мм)
дървен паваж RE - V /- W

Внимание:По-ситно назъбване при малки елементи и равна основа, по-едри зъбни шпакли при по-големи размери на паркета и /или по-неравна и грапава основа.

Натоварване : от 48 до 72 часа.

Обработка на повърхността: след 4-10 дни, според вида на паркета, попивателната способност на основата и климата на помещението.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: Поливинилацетатна дисперсия
Цвят: бял-жълт
Вискозитет: лесно заглаждащо се - устойчиво
Спец. тегло: 1.4 g / cm 2
GISKODE : D 1, без разтворител според TRGS 610
Почистващо средство: вода.
Съхранение на отпадъка: DSD , Interseroh .
Съхранение : Да се пази от замръзване. През лятото да се държи на хладно. 6 месеца срок на съхранение. След по-дълго съхранение е нормално образуване на воден пласт в горната част.
Лепилото тогава трябва де се разбърка.
Опаковка: 22 кг кофи