Категории

Hardwax Oil - Maсло с твърда вакса

Hardwax Oil - Maсло с твърда вакса
Производител: Bona
Код на продукт: Hardwax Oil
Опаковка: 2.5 л.
Държава: Швеция
Цена: 165.00 лв.

Maсло с твърда вакса

• Лесен за нанасяне
• Бързо съхне
• Пода може да се завърши за един ден
• Превъзходна устойчивост срещу износване, драскане и вода                                                                                                                                                                                                                               Bona Hardwax Oil създава комфортна, естествено изглеждаща повърхност, благодарение на смес от натурални масла и вакси. Продукта предпазва дървото от вода и замърсяване. Разработен е за употреба върху необработвани досега дървени повърхности от твърдо дърво или друг тип, подложени на нормално до тежко натоварване.

 

Hard Wax Oil

Mасло с твърда вакса

Начин на работа

Подготовка

Повърхността, която ще се обработва трябва  да бъде добре шлайфана, суха и без остатъци от прах от шлайфане, стари лакове или други замърсявания. За последна обработка трябва да се използва шкурка или мрежа номер 120. Температурата на пода, помещението и продукта трябва да бъде между 8°С и 35°С. Осигурете добра вентилация по време на нанасянето и съхненето.

 

 Нанасяне

Нанaсянето трябва да се извършва с четка с финни,гъсти косми или мохерен валяк с къс косъм.

Добре разбъркайте съда преди употреба. Един литър покрива 7-10 кв.м. за едно нанасяне в зависимост от вида на дървото.

Нанасяйте на равномерен тънък пласт по цялата повърхност на пода, като избягвате натрупването на продукта. Когато е възможно нанасяйте по посока на дървото.
Оставете да изсъхне минимално 10-12 часа. Слабо течение, ниска температура или висока въздушна влажност могат да удължат времето на съхнене и втвърдяване.
Нанесете друг тънък слой върху пода по същия начин като първия път.
Не ходете по пода в продължение на 24 часа. Ако е възможно оставете и по-дълго време за съхнене.
За да увеличите блясъка е възможно след пълното изсъхване да се обработи с дискова машина с бял пад или с кърпа.

 

 

Важно

Винаги извършвайте предварителна проба, тъй като разлика в дебелината на слоя или нанасяне върху някои дървесни видове съдържащи масло например венге, мербо, ипе  могат да предизвикат вариации в абсорбирането и съхненето. Понякога е достатъчно едно нанасяне и обработка с дискова машина за постигане на отлична повърхност.
Когато е необходим по-голям блясък на покритието се използва Carl’s Hard Wax Oil Refresher. Първо оставете покритието от  Carl’s Hard Wax Oil да изсъхне една седмица.  Нанесете Refresher на тънък слой и го оставете да изсъхне. Полирайте с кърпа и дискова машина.

Внимание  Carl’s Hard Wax Оil съдържа съхнещи масла. Съществува риск от самозапалване. Използвани кърпи, парцали, падове или други замърсени материали трябва да се потапят под вода или да се затварят в плътни метални контейнери.

 

Поддържане

Ежедневното почистване да се извършва със сух моп или прахосмукачка.  Ако е необходимо забършете с леко влажна кърпа. Към водата добавете  Carl’s Cleaner.

Важно: Винаги когато е възможно използвайте сух метод за почистване. Редовното поддържане се извършва с Carl’s Hard Wax Oil Refresher. Силно износени подове (без да е достигнато дървото) се опресняват като цялата повърхност се обработи с мрежа 150 , почисти се с прахосмукачка и  се нанесе нов слой Carl’s Hard Wax Oil започвайки от точка 3 на инструкцията по-горе.

Почистване

Инструментите могат да се почистват със спирт веднага след работа.

Съдържа 2-butanonoxime. Може да предизвика алергична реакция.

 

Hard Wax Oil

Масло с твърда вакса

Описание на продукта

Особености

Carl‘s Hardwax Oil създава комфортна , естествена повърхност чрез смес от естествено  масло и вакса.  Продукта отблъсква водата и замърсяванията,  той е разработен за повърхностна обра-ботка на нетретирани подове, подложени на нормално до силно натоварване.

Един продукт - лесно приложение
Два слоя готови за един ден
Отговаря на изискванията на  DIN 51130-R9 за устойчиваост на плъзгане
Устойчивост на пот и слюнка съгласно изискванията на DIN 53160 T1+2
Отговаря на изискванията за премествания  съгласно DIN EN 71 T.3
Възможно е частично ремонтиране на пода.

 

Технически данни

 

Вид на маслото:    Смес на вакси от растенията карнауба и канделила, масла от слънчоглед, соя, магарешки бодил.

Твърдо вещество:   Приблизително 74 %.

Гъстота:                    0.89 g/cm³

Разреждане:           Не се разрежда

 

Време за съхнене

между нанасянията:        Прибл. 10-12 часа. Осигурете добра вентилация.

 

Уред за нанасяне:            Четка или мохерен валяк с къс косъм.

 

Разход:                      Приблизително 7-10 кв.м./литър в зависимост от вида на дървото  и начина на нанасяне.

Сигурност:               Вижте информационен лист за безопасност.

 

Риск от запалване:           Да (вижте Информационен лист за безопасност)

 

Точка на запалване:          >58°С

 

Почистване:             Инструментите се почистват със спирт.

 

Срок на годност:   5 години от датата на производство в неотваряни оригинални опаковки

Съхраняване:          Пазете от замръзване.

 

Изхвърляне на         Остатъците и прзните контейнери се изхвърлят съгласно

отпадъците:             местните разпоредби.

 

 

Опаковка:                1 х 10 л.

                                    2 х 2.5 л.